Jarenlange ervaring
maakt ons de beste

Sterk door ervaring

Cordobond International BV kent een lange geschiedenis en bestaat al tientallen jaren. Cordobond is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als spoed reparatiemiddel voor getroffen oorlogsschepen. Het product Cordobond werd in het bijzonder ontwikkeld voor het snel en blijvend herstellen van stoom-, gas-, water- en olieleidingen. Beschadigingen onder de waterlijn of in waterdichte compartimenten en leidingen maakten het noodzakelijk dat het Cordobond reparatiemiddel snel kon worden toegepast en op eenvoudige wijze aangebracht kon worden. Het moest mogelijk worden gemaakt om onder moeilijke condities en met een minimum aan voorbehandeling van de ondergrond reparaties uit te voeren zonder dat verdere hulpmiddelen, zoals lasapparatuur, nodig waren.

Het resultaat was een revolutionair systeem dat zelfs de bestaande uitvoeringsvereisten en specificaties van de Marine overtrof.

Op basis van het destijds ontwikkelde systeem hebben verdere aanpassingen en verbeteringen plaatsgevonden. Het asbest is uit het product verwijderd en Cordobond voldoet ruimschoots aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Thans worden producten van Cordobond voor aanzienlijk meer doeleinden gebruikt dan uitsluitend reparatie van lekke leidingen en vaten, zowel in de scheepvaart als in de industrie.

"Voorkomen is beter dan genezen". Maar het optreden van beschadigingen of defecten is niet altijd te voorkomen. Met de Cordobond epoxyharsen kan een snelle reparatie plaatsvinden. Binnen onze filosofie staan daarom de kernwoorden simpel, snel en duurzaam voorop en dit dan tegen zo laag mogelijke kosten.

Neem contact op:  +31 10 473 08 65